گلی که پرخکی آمده است!

گلی که پرخکی آمده است!

مانده ام حیران که آنهمه نشانه و علامت هنر انسانی و نجیب تاتر در شهر ما که از رونق اقتصادی خوبی هم برخوردار بوده،چرا جمعیت شهر با هنر تاتر قهرند،بماند که همین جماعت، لبخندی را که در جواب یک جوان که خود را علاقمند تاتر می داند پاسخی خندستانی است. ریشخند آمیز جوری تایید و تشویقش می کنند که از صد فحش هم بدتر است!؛
قلعه دختر دشتی

قلعه دختر دشتی

قلعه دختر بر بلندی قله ای که از سه طرف مشرف به پرتگاه می باشد محلی امن برای در امان بودن از حمله های دشمن بوده است. قلعه دختر به گفته برخی مربوط به دوره آل بویه است و از آن رو به دختر معروف شده است که در هنگام درگیری ها زنان و دختران